Festival Maribor je festival klasične glasbe, ki stopa v letu 2012 v petdeseto sezono svojega obstoja in je za Festivalom Ljubljana drugi najstarejši festival v Sloveniji. 

Prireditev se ponaša z visoko kvalitetno in unikatno ponudbo koncertov v lastni produkciji, kar je obenem izhodišče za intenzivno delovanje v smislu razvoja kulturnega turizma. V tej zvezi smo si leta 2008 zadali 5-letno razvojno strategijo, ki gradi na mednarodni promociji in uspešno izpolnjuje cilj postaviti v letu 2012 festival na svetovni zemljevid najbolj prepoznavnih tovrstnih prireditev. Čeprav velja Festival Maribor za enega najpomembnejših projektov v sklopu kulturne prestolnice 2012, nikakor ne gre za enkratno praznovanje v času EPK, pač pa festival deluje v širšem smislu trajnostnega materialnega in nematerialnega doprinosa mestu, regiji in državi. 

CILJI IN NAMEN FESTIVALA MARIBOR

 •  posredovanje enkratnega, pristnega in vrhunskega glasbenega doživetja ter  ustvarjanje optimalne platforme za umetniško ustvarjanje in ustvarjanje možnosti za interakcijo med širokim in različnim spektrom glasbenikov, ki sodelujejo v različnih komornih in orkestrskih zasedbah; 
 • ustvarjanje nove glasbe po naročilu FM in praizvedbe novih del v okviru festivala, integracija sodobne glasbe, odpiranje novih možnosti in omogočanje novih dimenzij ustvarjanja; vzgajanje bodočega občinstva in poudarek na edukativni komponenti ; 
 • povezanost z in delovanje v prid lokalni skupnosti; pridobivanje regionalnega, nacionalnega in mednarodnega občinstva in doprinos k ekonomskem razvoju lokalne skupnosti z razvojem kulturnega turizma; 
 • uporaba umetnosti kot sredstva proti socialni diskriminaciji in izključitvi; 
 • sodelovanje z Javnim zavodom Maribor 2012 v smislu umeščenosti FM v programe EPK ter sodelovanje  s partnerskimi organizacijami in spodbujanje sodelovanja z občinstvom; stremljenje k uspešnemu strateškemu komuniciranju z nosilci ostalih programov EPK (povezovanje z ostalimi kulturnimi aktivnostmi v mestu), kakor tudi z umetniki, mediji, občinstvom, pokrovitelji, prijatelji, meceni in partnerji festivala. 
 • dolgoročno vplivanje festivala, trajnostni razvoj in multiplikativni učinek z gospodarskimi in socialnimi rezultati razvoja kulturnega turizma, 
 • učinek umetniškega koncepta festivala, ki vzpodbuja medkulturni dialog, sodelovanje z državami v okviru EU, s tretjimi državami in transnacionalno mobilnost umetnikov; 
 • vpliv na domačo glasbeno ustvarjalnost (skupno ustvarjanje s priznanimi tujimi umetniki, izmenjava izkušenj, dviganje nivoja domače glasbene ustvarjalnosti);  
 • nastanek foruma za ustvarjalno raziskovanje in izmenjavo umetniških zamisli; 
 • podpora ustvarjalni energiji mladih in omogočanje umetniške izmenjave med velikimi mojstri in mladimi umetniki iz Slovenije in vsega sveta; 
 • skrb za arhiviranje in medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in posredno zagotavljanje večje dostopnosti kulturnih programov; 
 •  mreženje in sodelovanje s partnerskimi mesti v okviru EPK, festivali in organizacijami v širšem evropskem in svetovnem prostoru; 
 • image, večanje prepoznavnosti mesta in Slovenije v mednarodni javnosti, promocija vrednosti slovenske kulture v najširšem smislu; 
 • delovanje v dobro lokalne skupnosti (kvota brezplačnih vstopnic za   brezposelne, organiziran obisk koncertov šolske mladine, izobraževalni vidik v smislu vzgoje bodočega občinstva …); 
 • večanje kompetence organizacijskega kadra (pridobivanje in razvijanje novih znanj, zgledi…).

 

FESTIVAL MARIBOR V ŠTEVILKAH

 V preteklih 4 letih je na Festivalu Maribor nastopilo 857 umetnikov iz 31-tih držav iz vsega sveta. Vsak od omenjenih umetnikov je v Mariboru v povprečju preživel 8 dni in sodeloval pri 5 različnih projektih. V okviru osrednjega programa je festival v zadnjih 4 letih obiskalo 32.000 gostov, v okviru spremljevalnih prireditev pa ca. 80.000 obiskovalcev. 921 je bilo tujih obiskovalcev, ki so v Mariboru zaradi obiska festivala prenočili vsaj enkrat.  

V okviru osrednjega programa smo izvedli 76 koncertov v lastni produkciji in s posebej za festival sestavljenimi komornimi in orkestrskimi zasedbami. Skupno smo izvedli 720 orkestrskih, vokalnih in komornih skladb, od tega je bilo 128 prvih slovenskih izvedb in 22 evropskih oz. svetovnih praizvedb. 6 orkestrskih del je bilo napisanih po naročilu Festivala Maribor. 

Skupen strošek Festivala Maribor (delovanje + program) od leta 2008 do 2012 je 2.700.000 EUR. Poprečni letni delež pridobljenih javnih sredstev je 56%, pri čemer zagotavlja poprečno 53,2 odstotka na leto Javni Zavod Maribor 2012, 2,8 odstotka letno pa Ministrstvo za kulturo.  44 odstotkov skupnih letnih stroškov mora festival zagotavljati z lastnimi sredstvi.