Festival Maribor je festival klasične glasbe, ki stopa v letu 2012 v 49. sezono svojega obstoja in je za Festivalom Ljubljana drugi najstarejši festival v Sloveniji.

Prireditev se ponaša z visoko kvalitetno in unikatno ponudbo koncertov v lastni produkciji, kar je obenem izhodišče za intenzivno delovanje za razvoj kulturnega turizma. V tej zvezi smo leta 2008 sestavili 5-letno razvojno strategijo, ki gradi na mednarodni promociji in uspešno izpolnjuje svoj cilj – v letu 2012 želimo festival namreč postaviti na svetovni zemljevid najbolj prepoznavnih tovrstnih prireditev. Čeprav velja Festival Maribor za enega najpomembnejših projektov v sklopu kulturne prestolnice 2012, nikakor ne gre za enkratno praznovanje v času EPK, pač pa festival deluje v širšem smislu trajnostnega materialnega in nematerialnega doprinosa mestu, regiji in državi.

CILJI IN NAMEN FESTIVALA MARIBOR

 • posredovanje enkratnega, pristnega in vrhunskega glasbenega doživetja ter priprava optimalne platforme za umetniško ustvarjanje in podajanje možnosti za interakcijo med širokim in raznolikim spektrom glasbenikov, ki sodelujejo v različnih komornih in orkestrskih zasedbah;
 • priprava nove glasbe po naročilu FM in praizvedbe novih del v okviru festivala, integracija sodobne glasbe, odpiranje novih možnosti in omogočanje novih dimenzij ustvarjanja;
 • vzgajanje bodočega občinstva in poudarek na izobraževalni komponenti;
 • povezanost z in delovanje v prid lokalni skupnosti;
 • pridobivanje regionalnega, nacionalnega in mednarodnega občinstva in doprinos k ekonomskemu razvoju lokalne skupnosti z razvojem kulturnega turizma;
 • uporaba umetnosti kot sredstva proti socialni diskriminaciji in izključitvi;
 • stremljenje k uspešnemu strateškemu komuniciranju z nosilci ostalih programov EPK (povezovanje z ostalimi kulturnimi aktivnostmi v mestu), kakor tudi z umetniki, mediji, občinstvom, pokrovitelji, prijatelji, meceni in partnerji festivala;
 • dolgoročen vpliv festivala, trajnostni razvoj in multiplikativen učinek z gospodarskimi in socialnimi rezultati razvoja kulturnega turizma;
 • učinek umetniškega koncepta festivala, ki spodbuja medkulturni dialog, sodelovanje z državami v okviru EU, s tretjimi državami in transnacionalno mobilnost umetnikov;
 • vpliv na domačo glasbeno ustvarjalnost (skupno ustvarjanje s priznanimi tujimi umetniki, izmenjava izkušenj, dviganje nivoja domače glasbene ustvarjalnosti);
 • nastanek foruma za ustvarjalno raziskovanje in izmenjavo umetniških idej;
 • podpora ustvarjalni energiji mladih in omogočanje umetniške izmenjave med velikimi mojstri in mladimi umetniki iz Slovenije in sveta;
 • skrb za arhiviranje in medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in posredno zagotavljanje večje dostopnosti kulturnih programov;
 • mreženje in sodelovanje s partnerskimi mesti v okviru EPK, festivali in organizacijami v širšem evropskem in svetovnem prostoru;
 • imidž, večanje prepoznavnosti mesta in Slovenije v mednarodni javnosti, promocija vrednosti slovenske kulture v najširšem smislu;
 • delovanje v dobro lokalne skupnosti (kvota brezplačnih vstopnic za brezposelne, organiziran obisk koncertov šolske mladine, izobraževalni vidik kot vzgoja bodočega občinstva …);
 • večanje kompetenc organizacijskega kadra (pridobivanje in razvijanje novih znanj, zgledi …).

FESTIVAL MARIBOR V ŠTEVILKAH

V preteklih 4 letih je na Festivalu Maribor nastopilo 857 umetnikov iz 31-tih držav z vsega sveta. Vsak od omenjenih umetnikov je v Mariboru v povprečju preživel 8 dni in sodeloval pri 5 različnih projektih. V okviru osrednjega programa je festival v zadnjih 4 letih obiskalo pribl. 32.000 gostov, v okviru spremljevalnih prireditev pa ca. 80.000 obiskovalcev. 921 je prišlo iz tujine in so v Mariboru zaradi obiska festivala prenočili vsaj enkrat. 
 

V okviru osrednjega programa smo izvedli 76 koncertov v lastni produkciji s posebej za festival sestavljenimi komornimi in orkestrskimi zasedbami. Skupno smo predstavili 720 orkestrskih, vokalnih in komornih skladb, od tega 128 prvih slovenskih izvedb in 22 evropskih oz. svetovnih praizvedb. 6 orkestrskih del je bilo napisanih po naročilu Festivala Maribor.
 

Skupen strošek Festivala Maribor (delovanje + program) od leta 2008 do 2012 je 2.700.000 EUR. Povprečen letni delež pridobljenih javnih sredstev je 56 %, pri čemer zagotavlja poprečno 53,2 % na leto Javni Zavod Maribor 2012, 2,8 % letno pa Ministrstvo za kulturo. 44 % skupnih letnih stroškov mora festival zagotavljati z lastnimi sredstvi.