Leto 2012 obeležuje dodaten sklop dogodkov pod imenom »Festival za Maribor«.  


S temi dogodki bomo nagovarjali meščane različnih starosti in interesov, predvsem pa tiste, ki so iz kulturnega dogajanja iz takšnih ali drugačnih razlogov izključeni. Vključili bomo tako starostnike in mladino, kot tudi zapornike in naključne mimoidoče, in tako sledili pobudi `Maribor 2012 - kulturna prestolnica za vse`. 

1. Sodelujemo z domovi za ostarele in gerontološkimi inštitucijami – pripravljamo predkoncertne pogovore s kratkimi glasbenimi vložki, ki bodo ilustrirali dogajanje v sklopu Festivala Maribor 2012, stanovalcem domov in njihovemu spremstvu obenem namenjamo določeno število brezplačnih vstopnic za koncerte.

2. V letošnjem letu nameravamo še razširiti mrežo ambasadorjev festivala (gre za mednarodno mrežo prostovoljcev, v glavnem starejših ljubiteljev glasbe, ki pomagajo pri promociji festivala). Obe iniciativi sovpadata z Evropskim letom aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012

3. V sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora Maribor bomo organizirali koncert Festivala Maribor, ki bo namenjen zapornikom. Na ta način želimo opozoriti na pozitivne učinke glasbe na človekovo podzavest, posledično zmanjšanje agresije in s tem lažjo resocializacijo po izpustu. 

4. V sodelovanju s Slovenskim muzikološkim društvom organiziramo predavanja na šolah, obenem pa pripravljamo zanimiva, interaktivna gradiva v smislu priprav za učitelje, ki v sklopu rednega pouka in obveznih izbirnih vsebin na festival pripeljejo organizirane skupine osnovno in srednje šolske mladine. 

5. Ponovno odpiramo vrata tistim, ki so v težki ekonomski situaciji ostali brez dela in podarjamo določeno kvoto brezplačnih vstopnic za brezposelne

6. In ne nazadnje - z brezplačnimi koncerti po mestnih trgih bomo v času Festivala Maribor popestrili dogajanje v mestnem jedru.

Festival Maribor si pridržuje pravico do spremembe programov